Nam và Nữ Canh Ngọ sinh năm 1990 hợp với tuổi nào nhất?

Canh Ngọ sinh năm 1990 hợp với tuổi nào trong làm ăn, kinh doanh, xông đất, mở hàng… là chủ đề đang được quan tâm hiện nay. Đặc biệt, đối với Nam mạng và Nữ mạng lựa chọn tuổi hợp để thuận tiện hơn về sau đây là vấn đề được đề cao hàng đầu.

Theo Phong thủy tuổi, việc lựa chọn người hợp tuổi để áp dụng cho kinh doanh, xông đất hay các vấn đề khác được xem là quan trọng. Do đó, để biết được sinh năm 1990 hợp với tuổi nào hãy cùng tham khảo các tuổi sau đây nhé.

Nam và nữ sinh năm 1990 hợp với tuổi nào

Thông tin chung Nam và Nữ sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ:

  • Năm sinh: 1990
  • Năm: Canh Ngọ [庚午]
  • Mệnh: Lộ Bàng Thổ
  • Cung: Cấn
  • Mệnh cung: Thổ

Nam sinh năm 1990 hợp với tuổi nào nhất?

Đối với Nam tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 hợp với Tân Mùi 1991, Nhâm Thân 1992, Quý Dậu 1993, Giáp Tuất 1994, Ất Hợi 1995, Mậu Dần 1998, Canh Thìn 2000 và Tân Tỵ 2001.

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Điểm số
Năm 1991 Thổ (Lộ Bàng Thổ) Canh ⇒ Tân Ngọ ⇒ Mùi  7
Năm 1992 Thổ (Kiếm Phong Kim) Canh ⇒ Nhâm Ngọ ⇒ Thân 8
Năm 1993 Thổ (Kiếm Phong Kim Canh ⇒ Qúy Ngọ ⇒ Dậu 6
Năm 1994 Thổ (Sơn Đầu Hỏa) Canh ⇒ Giáp Ngọ ⇒ Tuất 7
Năm 1995 Thổ (Sơn Đầu Hỏa) Canh ⇒ Ất Ngọ – Hợi 8
Năm 1998 Thổ (Thành Đầu Thổ) Canh ⇒ Mậu Ngọ ⇒ Dần 8
Năm 2000 Thổ (Bạch Lạp Kim) Canh ⇒ Canh Ngọ ⇒ Thìn 7
Năm 2001 Thổ (Bạch Lạp Kim) Canh ⇒ Tân Ngọ ⇒Tỵ 6

Nữ sinh năm 1990 hợp với tuổi nào nhất?

Đối với Nữ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 hợp với Đinh Tỵ 1977, Giáp Tí 1984, Ất Sửu 1985, Bính Dần 1986, Tân Mùi 1991, Nhâm Thân 1992 và Quý Dậu 1993.

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Điểm số
Năm 1977 Thổ (Sa Trung Thổ) Canh ⇒ Đinh Ngọ ⇒ Tỵ 5
Năm 1984 Thổ (Hải Trung Kim) Canh ⇒ Giáp Ngọ ⇒ Tí 5
Năm 1985 Thổ (Hải Trung Kim) Canh ⇒ Ất Ngọ ⇒ Sửu 7
Năm 1986 Thổ (Lô Trung Hỏa) Canh ⇒ Bính Ngọ ⇒ Dần 8
Năm 1991 Thổ (Lộ Bàng Thổ) Canh ⇒ Tân Ngọ ⇒ Mùi 7
Năm 1992 Thổ (Kiếm Phong Kim) Canh ⇒ Nhâm Ngọ ⇒ Thân 6
Năm 1993 Thổ (Kiếm Phong Kim) Canh ⇒ Qúy Ngọ ⇒ Dậu 7

Phân tích các tuổi còn lại hợp Nam Canh Ngọ 1990

Ngoài các tuổi hợp với Canh Ngọ sinh năm 1990 phía tên, mọi người có thể tham khảo thêm các tuổi sau đây. Cách ứng dụng theo các số điểm đánh giá phù hợp để lựa chọn tuổi hợp với mình.

Năm sinh Mệnh Thiên can Địa chi Điểm số
Năm 1975 Thổ (Đại Khê Thủy) Canh ⇒ Ất Ngọ ⇒ Mão 5
Năm 1976 Thổ (Sa Trung Thổ) Canh ⇒ Bính Ngọ ⇒ Thìn 7
Năm 1977 Thổ (Sa Trung Thổ) Canh ⇒ Đinh Ngọ ⇒ Tỵ 5
Năm 1978 Thổ (Thiên Thượng Hỏa) Canh ⇒ Mậu Ngọ ⇒ Ngọ 4
Năm 1979 Thổ (Thiên Thượng Hỏa) Canh ⇒ Kỷ Ngọ ⇒ Mùi 6
Năm 1980 Thổ (Thạch Lựu Mộc) Canh ⇒ Canh Ngọ ⇒ Thân 4
Năm 1981 Thổ (Thạch Lựu Mộc) Canh ⇒ Tân Ngọ ⇒ Dậu 5
Năm 1982 Thổ (Đại Hải Thủy) Canh ⇒ Nhâm Ngọ ⇒ Tuất 3
Năm 1983 Thổ (Đại Hải Thủy) Canh ⇒ Quý Ngọ ⇒ Hợi 6
Năm 1984 Thổ (Hải Trung Kim) Canh ⇒ Giáp Ngọ ⇒ Tí 7
Năm 1985 Thổ (Hải Trung Kim) Canh ⇒ Ất  Ngọ ⇒ Sửu 6
Năm 1986 Thổ (Lô Trung Hỏa) Canh ⇒ Bính Ngọ ⇒ Dần  5
Năm 1987 Thổ (Lô Trung Hỏa) Canh ⇒ Đinh Ngọ ⇒ Mão 7
Năm 1988 Thổ (Đại Lâm Mộc) Canh ⇒ Mậu Ngọ ⇒ Thìn 3
Năm 1989 Thổ (Đại Lâm Mộc) Canh ⇒ Kỷ Ngọ ⇒ Tỵ 4
Năm 1990 Thổ (Lộ Bàng Thổ) Canh ⇒ Canh Ngọ ⇒ Ngọ 3
Năm 1991 Thổ (Lộ Bàng Thổ) Canh ⇒ Tân Ngọ ⇒ Mùi 4
Năm 1992 Thổ (Kiếm Phong Kim) Canh ⇒ Nhâm Ngọ ⇒ Thân 5
Năm 1993 Thổ (Kiếm Phong Kim) Canh ⇒ Quý Ngọ ⇒ Dậu 7
Năm 1994 Thổ (Sơn Đầu Hỏa) Canh ⇒ Giáp Ngọ ⇒ Tuất 5
Năm 1995 Thổ (Sơn Đầu Hỏa) Canh ⇒ Ất Ngọ ⇒ Hợi 6
Năm 1996 Thổ (Giản Hạ Thủy) Canh ⇒ Bính Ngọ ⇒ Tí 7
Năm 1997 Thổ (Giản Hạ Thủy) Canh ⇒ Đinh Ngọ ⇒ Sửu 3
Năm 1998 Thổ (Thành Đầu Thổ) Canh ⇒ Mậu Ngọ ⇒ Dần 4
Năm 1999 Thổ (Thành Đầu Thổ) Canh ⇒ Kỷ Ngọ ⇒ Mão 3
Năm 2000 Thổ (Bạch Lạp Kim) Canh ⇒ Canh Ngọ ⇒ Thìn 5
Năm 2001 Thổ (Bạch Lạp Kim) Canh ⇒ Tân Ngọ ⇒ Tỵ 6
Năm 2002 Thổ (Dương Liễu Mộc) Canh ⇒ Nhâm Ngọ ⇒ Ngọ 7
Năm 2003 Thổ (Dương Liễu Mộc) Canh ⇒ Quý Ngọ ⇒ Mùi 6
Năm 2004 Thổ (Tuyền Trung Thủy) Canh ⇒ Giáp Ngọ ⇒ Thân 5
Năm 2005 Thổ (Tuyền Trung Thủy) Canh ⇒ Ất Ngọ ⇒ Dậu 4

Trên đây là tổng hợp tư liệu người sinh năm 1990 hợp với tuổi nào nhất, dựa theo phong thuỷ cung mệnh. Với chủ đề này bạn sẽ nhắm rõ được các tuổi hợp với mình để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Đánh Giá post
error: