Dự toán chi phí xây nhà ống 1 tầng hết bao nhiêu tiền?